Teksten

Voor de meeste mensen is pensioen niet het favoriete onderwerp. Maar het is wel belangrijk! Het is daarom zaak om teksten zó te schrijven dat mensen geprikkeld worden om ze te lezen. En om zo helder mogelijk uit te leggen wat er met die websitetekst, mailing of brief wordt bedoeld.

Notulen

Misschien nog wel saaier dan pensioen, vinden veel mensen notulen. Goede verslaglegging is echter van groot belang zodat afspraken duidelijk worden vastgelegd en argumenten en overwegingen worden weergegeven. Mijn specialiteit is het notuleren van vergaderingen van alle organen van (bedrijfstak-)pensioenfondsen. Denk daarbij aan het bestuur en de beleggingscommissie, maar ook de juridische commissie, communicatiecommissie, auditcommissie, raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan.

Zoals iedere sector, kent ook de pensioenwereld zijn eigen taal en jargon. De kunst is om de ingewikkelde materie toch leesbaar weer te geven. Ook iemand die niet bij een vergadering aanwezig is geweest, moet kunnen begrijpen waarover er is gesproken. Daarnaast is verslaglegging belangrijk om op te kunnen teruggrijpen; welk besluit werd wanneer genomen en wat waren de argumenten en overwegingen?